Vibia

Rozwijamy model Vibii. Naszym celem jest stać się ośrodkiem talentów, stwarzając innowatorom przestrzeń do znajdowania nowych i lepszych sposobów życia, w której kreatywność i innowacje są formą umysłu i nie ma rzeczy niemożliwych.

DROPLED by Cristian Cubina
BISCUIT by Javier Taberner and Nacho Poveda
THE CHANDELIER by Alfonso de la Fuente (Pichiglas Studio)
TRIBECA by Jordi Llopis
THE PALM by Cristian Cubina
BLOW by Josep Novell and Ernest Perera
 

Kontakt

PW ASTERA
ul. Inowrocławska 8
85-153 Bydgoszcz
  • 52 340 42 24