orion

Orion umożliwia firmom cyfryzację i redukcję śladu węglowego poprzez dostarczanie innowacyjnych systemów oświetlenia LED i realizację projektów pod klucz, w tym instalację i uruchomienie opraw, sterowników i systemów IoT, bieżącą konserwację systemu i zarządzanie programami.

DROPLED by Cristian Cubina
BISCUIT by Javier Taberner and Nacho Poveda
THE CHANDELIER by Alfonso de la Fuente (Pichiglas Studio)
TRIBECA by Jordi Llopis
THE PALM by Cristian Cubina
BLOW by Josep Novell and Ernest Perera
 

Kontakt

PW ASTERA
ul. Inowrocławska 8
85-153 Bydgoszcz
  • 52 340 42 24