LAMPE GRAS

DCW Editions jest producentem obiektów: obiektów, których korzenie sięgają przeszłości, których zastosowanie znajduje się w teraźniejszości i wizji przyszłości, które mają trzy wspólne cechy: są dobrze przemyślane, dobrze zaprojektowane i dobrze wykonane.
Produkcja DCW jest uosobieniem przedmiotu jako towarzysza dobrego życia, obiektu, który ma trwać i działać jako przekaźnik między pokoleniami. Ale nostalgia za przeszłością nie jest tym, co napędza DCW Editions. Liczy się tylko wytworzenie przedmiotu, który jest prawdziwy, uczciwy i wytrzyma próbę czasu. Różne kolekcje - Lampe Gras, Mantis, In The Tube, The ISP Lamp, Here Comes the Sun, Les Acrobates de Gras, MbE Mirrors ... - są w stałym dialogu ze sobą, co świadczy o zaangażowaniu DCW Editions w produkcję ponadczasowe przedmioty, które nigdy nie ulegają modzie.

DROPLED by Cristian Cubina
BISCUIT by Javier Taberner and Nacho Poveda
THE CHANDELIER by Alfonso de la Fuente (Pichiglas Studio)
TRIBECA by Jordi Llopis
THE PALM by Cristian Cubina
BLOW by Josep Novell and Ernest Perera
 

Kontakt

PW ASTERA
ul. Inowrocławska 8
85-153 Bydgoszcz
  • 52 340 42 24